Bài 10: Bài luận (Essays)

admin
11325 2 phút đọc

NHÓM CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC ĐỘC LẬP

Bài 10: Bài luận (Essays)

 

1. Bài luận là gì ?

Bài luận là một đoạn văn được viết để thuyết phục ai đó về điều gì đó hoặc đơn giản là để thông báo cho người đọc về một chủ đề cụ thể. Để người đọc bị thuyết phục hoặc được cung cấp đầy đủ thông tin, bài luận phải bao gồm một số thành phần quan trọng để làm cho nó trôi chảy một cách hợp lý. Các phần chính (hoặc các phần) của một bài luận là phần mở đầu, thân bài và kết luận. Trong một bài luận ngắn tiêu chuẩn, một số đoạn văn (khoảng 5 đoạn) có thể cung cấp cho người đọc đủ thông tin trong một khoảng không gian ngắn. Tuy nhiên, đối với một bài báo nghiên cứu (research paper) hoặc luận văn (dissertation), điều cần thiết là phải có nhiều mục/ tiểu mục để không làm người đọc choáng ngợp với quá nhiều thông tin trong một đoạn văn.

2. Cấu trúc của một bài luận

i) Giới thiệu

– Phải gây được sự chú ý cho người đọc hoặc ít nhất là làm cho bài luận nghe hấp dẫn, có thể bắt đầu bằng một câu trích dẫn về chủ đề cụ thể.

– Đảm bảo rằng phần giới thiệu chuyển từ tổng quát sang cụ thể liên quan đến chủ đề.

– Cung cấp cho người đọc một “sơ đồ chỉ đường” của bài luận theo một trình tự hợp lý.

– Ở phần cuối nên có một tuyên bố luận điểm, được cho là thành phần quan trọng nhất của phần giới thiệu.

– Tuyên bố luận điểm nêu rõ mục đích của bài báo và có thể cung cấp thông tin chi tiết về các ví dụ và bằng chứng của tác giả.

ii) Thân

– Bao gồm các bằng chứng và hỗ trợ của bài báo/ tài liệu trong sự bổ sung/lập luận các ý tưởng của tác giả.

– Các đoạn văn phải bao gồm một câu chủ đề liên quan đến cuộc thảo luận trở lại tuyên bố luận điểm.

– Thứ tự logic của các ý tưởng: 3 kiểu thứ tự.

1) Trình tự thời gian – tốt cho những câu chuyện.

2) Trình tự không gian – tốt cho mô tả các vị trí; từ trên xuống dưới, v.v…

3) Trình tự nhấn mạnh – ít quan trọng nhất đến quan trọng nhất hoặc ngược lại.

– Đảm bảo rằng các câu chuyển tiếp có mặt để tạo ra một luồng tốt cho bài luận.

– Bao gồm các ví dụ và bằng chứng đáng kể để hỗ trợ lập luận của bạn và nhớ trích dẫn, trích dẫn, trích dẫn!

– Đảm bảo rằng mỗi ví dụ có liên quan đến chủ đề cụ thể của bạn.

iii) Kết luận

– Phần này nên bao gồm tất cả các lập luận và luận điểm của bạn.

– Nên trình bày lại các luận điểm chính một cách đơn giản.

– Đảm bảo rằng người đọc còn lại điều gì đó để suy nghĩ, đặc biệt nếu đó là một bài luận tranh luận.

Luôn nhớ dành thời gian để viết lại bản nháp đầu tiên của bài luận của bạn và sau đó, đọc lại trước khi nộp lại.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x