Bảng phân phối nhị thức (Binomial Distribution)

admin
14912 < 1 phút đọc

Bảng phân phối nhị thức (Binomial Distribution) thường được sử dụng để tính xác suất trong kiểm tra dấu,…

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x