Bảng phân phối t (t-distribution)

admin
23744 < 1 phút đọc

Phân phối t (t-distribution) được sử dụng trong thống kê suy luận phương sai tổng thể khi dân số được giả thiết là có phân phối chuẩn, đặc biệt khi cỡ mẫu nhỏ. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng phân phối t trong kiểm tra giả thiết về trung bình khi phương sai tổng thể chưa biết.

Đối với bất kỳ bậc tự do cụ thể nào (df) và ở một mức ý nghĩa nhất định, giá trị t quan sát được là có ý nghĩa nếu nó lớn hơn hoặc bằng giá trị t tới hạn thể hiện trong bảng dưới đây.

 

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x