Chính sách thông tin

Điều 1. Giới thiệu

Chúng tôi coi trọng mối quan hệ của HODT với bạn và công nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý (nghĩa là được thu thập, lưu trữ và sử dụng theo cách khác) bởi chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách thông tin này vì nó nêu ra những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi và cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ của chúng tôi nếu bạn muốn đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc nêu quan ngại về cách chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Điều 2. Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn

2.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi – bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn: (1) truy cập vào trang nghiencuugiaoduc.com.vn của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, (2) liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc cách khác.

2.2. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, chi tiết thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng, chi tiết về Ví MoMo, tổ chức học thuật, đơn vị liên kết, chức danh công việc hoặc chuyên môn. 

2.3. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu mà bạn đã cung cấp trong miền công cộng, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn, sở thích nghiên cứu, các khóa học mà bạn giảng dạy và tổ chức nơi bạn công tác. Khi chúng tôi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận xem làm như vậy có vì lợi ích của bạn hay không và có ảnh hưởng gì đến quyền của bạn không và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn càng sớm càng tốt về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn và quyền của bạn để phản đối những việc sử dụng này và cách hủy đăng ký nhận bất kỳ thông tin liên lạc (hoặc quảng cáo giới thiệu) nào từ chúng tôi.

Điều 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo những cách sau:

3.1. Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn – chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để: (1) thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ điều khoản sử dụng nào được thực hiện giữa bạn và chúng tôi; (2) thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi (nếu cần thiết để thực hiện các điều khoản sử dụng mà bạn là một bên và / hoặc cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi); (3) thông báo thông tin cho phép bạn truy cập các khu vực tài nguyên trả phí trên trang nghiencuugiaoduc.com.vn.

3.2. Để nâng cao hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ và truyền thông tiếp thị của chúng tôi – chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn (trong mỗi trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi) để: (1) quản lý các trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát; (2) cải thiện các trang web của chúng tôi để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị của bạn; (3) giữ cho các trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật; (4) đo lường hoặc đánh giá hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người khác, và để cung cấp quảng cáo phù hợp cho bạn; (5) cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những hàng hóa và dịch vụ mà bạn đã mua hoặc yêu cầu mua; (6) đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho bạn về các dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, dựa trên các giao dịch trước đây, hành vi, sở thích của bạn.

3.3. HODT sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba.

Điều 4. Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn

Bạn có các quyền sau:

4.1. Truy cập và sửa thông tin cá nhân trong tài khoản đăng ký của bạn.

4.2. Yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn nếu nó không chính xác.

4.3. Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn.

4.4. Yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị, quảng cáo.

Xin lưu ý rằng các quyền này không phải là tuyệt đối, và chúng tôi có thể được quyền từ chối các yêu cầu nếu có ngoại lệ. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ (vui lòng tìm thông tin liên hệ hiển thị trong trang nghiencuugiaoduc.com.vn).

Điều 5. Những thay đổi trong chính sách của chúng tôi

5.1. Chính sách thông tin này được xây dựng lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, chưa có phiên bản cập nhật.

5.2. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với chính sách này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trên trang này. Nếu phù hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết qua email; chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này để xem bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với chính sách này.

error: Content is protected !!