Lời giới thiệu

HODT là viết tắt của “Hạnh On-Demand Training” – “Chương trình Đào tạo theo nhu cầu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh“.

Hiểu rõ được những nguyên nhân là rào cản cho một công bố quốc tế ISI/Scopus trong lĩnh vực Tâm lý & Giáo dục, HODT là tổ chức tiên phong trong việc Việt hóa và tổng hợp một cơ sở dữ liệu đầy đủ về phương pháp luận nghiên cứu Tâm lý & Giáo dục. Sứ mệnh của nó là để nâng cao sự hiểu biết của các nhà khoa học trẻ nhanh chóng đạt đến một cống bố quốc tế ISI/Scopus trong nghiên cứu tâm lý & giáo dục. Cơ sở dữ liệu của HODT hướng đến 3 chủ đề chủ yếu:

  1. Hướng dẫn phương pháp SUY LUẬN khoa học để đựa đến những ý tưởng mới lạ.
  2. Hướng dẫn thiết kế phương pháp nghiên cứu khoa học để THỰC CHỨNG các suy luận.
  3. Ứng dụng phân tích thống kê SPSS/AMOSS để KIỂM CHỨNG các suy luận khoa học dựa trên các bằng chứng thực chứng.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng với sự nỗ lực của HODT và chúng tôi cung cấp đường truyền tốc độ cao nhất cho người dùng. Để có kinh phí duy trì tên miền và hosting, cũng như các phí bảo trì thường xuyên, chúng tôi thu một phần kinh phí cho những tài nguyên trả phí như một sự đóng góp của bạn cùng chúng tôi duy trì nguồn tài nguyên này. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

 

error: Content is protected !!