PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh tham gia tư vấn và triển khai dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”

admin
500 2 phút đọc

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2023, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh đã tham gia tư vấn và triển khai dự án ADB “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”. Dự án này được thực hiện với cơ quan chủ quản là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp/ Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA, và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Bách khoa. Tổ chức giáo dục thụ hưởng dự án gồm 2 trường đại học kỹ thuật và 14 trường cao đẳng kỹ thuật trên toàn quốc.

Dự án bao gồm các nội dung chính sau:

  • Đào tạo ngắn hạn cho cộng đồng yếu thế
  • Thực hiện phương pháp 5S
  • Tích hợp kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo
  • Kế hoạch hành động giới trong giáo dục
  • Chương trình hỗ trợ cộng đồng
  • Truyền thông giáo dục nghề nghiệp
  • Mua sắm thiết bị đào tạo ngắn hạn

PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh đã tư vấn chính trong các nội dung về đào tạo ngắn hạn, thực hiện phương pháp 5S và tích hợp kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo. Dự án đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ sở giáo dục kỹ thuật và cộng đồng yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng cho người học, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Một số hình ảnh dự án:

 

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x