Thống kê nâng cao

So sánh khác biệt các nhóm

Bài 6. Kiểm tra McNemar: So sánh dữ liệu danh nghĩa (nhóm liên quan)

1. Khi nào sử dụng? Bài kiểm tra McNemar được sử dụng để xác định xem liệu có sự khác biệt trên một biến phụ thuộc 'lưỡng phân' (dichotomous) giữa...

So sánh khác biệt các nhóm

Bài 5. Phân tích hiệp phương sai đa biến một chiều (One-way MANCOVA)

1. MANCOVA một chiều là gì? MANCOVA là viết tắt của Multivariate Analysis of Covariance – phân tích hiệp phương sai đa biến một chiều. MANCOVA có thể được coi...

So sánh khác biệt các nhóm

Bài 4. Phân tích hiệp phương sai hai chiều (Two-way ANCOVA)

1. ANCOVA hai chiều là gì? ANCOVA hai chiều (còn được gọi là "ANCOVA giai thừa" - factorial ANCOVA) được sử dụng để xác định liệu có hiệu ứng tương...

So sánh khác biệt các nhóm

Bài 3. Phân tích hiệp phương sai một chiều (One-way ANCOVA)

1. ANCOVA một chiều là gì? ANCOVA là viết tắt của Analysis of Covariance – phân tích hiệp phương sai một chiều. ANCOVA có thể được coi là phần mở...

So sánh khác biệt các nhóm

Bài 2. Phân tích phương sai đa biến hai chiều (Two-way MANOVA)

1. MANOVA hai chiều là gì? Phân tích phương sai đa biến hai chiều (Two-way MANOVA) thường được coi là phần mở rộng của ANOVA hai chiều (Two-way ANOVA) cho...

Đồ họa mở rộng

Đồ thị hộp theo cụm (Clustered Boxplot)

1. Giới thiệu Đồ thị hộp theo cụm (Clustered Boxplot) có phần tương đồng với biểu đồ thanh theo cụm, nhưng cung nó cung cấp nhiều thông hơn, chẳng hạn...

Đồ họa mở rộng

Ma trận Scatterplot (Scatterplot Matrix)

1. Giới thiệu Nhiều phân tích tham số, chẳng hạn như phân tích tương quan Pearson, (phân tích hồi quy,…), chúng ta cần kiểm tra dữ liệu bằng đồ thị...

Đồ họa mở rộng

Biểu đồ thanh theo cụm (Clustered Bar Chart)

1. Giới thiệu Biểu đồ thanh theo cụm (Clustered Bar Chart) có thể được sử dụng khi bạn có một biến liên tục và hai biến danh nghĩa hoặc thứ...

error: Content is protected !!