Bảng phân phối F (F-distribution)

admin
73737 2 phút đọc

Các giá trị tới hạn của phân phối F dưới đây cung cấp F tới hạn ở các mức xác suất khác nhau (0.05, 0.025 và 0.01). Đối với bất kỳ sự kết hợp nào của V1 (tử số df) và V2 (mẫu số hoặc sai số df), giá trị quan sát của thống kê F là có ý nghĩa ở mức alpha đã chọn nếu nó bằng hoặc lớn hơn giá trị F tới hạn được hiển thị trong phần nội dung của bảng.

  • V1 = số lượng tham số β trong mô hình hồi quy – 1
  • V2 = n – số lượng tham số β trong mô hình hồi quy

Giả sử, một mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng: Y = β0 + β1x1 + β2x2

Trong mô hình này, số lượng tham số β là 3, giả sử số mẫu thu thập là 20, chúng ta có thể tính được: V1 = 3-1 = 2, và V2 = 20 – 3 = 17. Tra bảng phân phối F tại mức ý nghĩa 95% tại cột 2 và hàng 17 chúng ta xác định được giá trị F tới hạn là 3.59. Nếu giá trị F-test thu được lớn hơn hoặc bằng 3.59 thì thống kê F có ý nghĩa tại 95%.

Alpha = 0.05

 

Alpha = 0.25

Alpha = 0.01

Nguồn: Peers, I. (2006). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. Routledge.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x